ฟรี เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ | Learn Thai

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ TheBeginningEnglish.com

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น) สำหรับคนไทยทุกๆ คน ที่ต้องการสื่อสารและพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ภายในเว็บไซต์จะเน้นแนะนำเพียงแค่ 2 หัวข้อหลักคือ

  • เรียนภาษาอังกฤษ (Learn English)
    สำหรับคนไทยที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ
  • Learn Thai (เรียนภาษาไทย)
    สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการสื่อสารกับคนไทย โดยต้องการพูดเป็นภาษาไทย

ภายในเมนู “เรียนภาษาอังกฤษ” จะมีการแบ่งเป็นเมนูย่อยสำคัญๆ เพื่อให้ผู้สนใจต้องการศึกษาภาษาอังกฤษได้เลือกนำไปฝึกฝน ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ดังต่อไปนี้

  • คำศัพท์ (Vocabulary)
  • บทสนทนา (Conversation)
  • ไวยากรณ์ (Grammar)
  • ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

สำหรับคำแนะนำเบื้องต้นในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ การฝึกฝนท่องจำ “คำศัพท์” ให้มากที่สุด เพราะถ้าเราไม่สามารถเข้าใจความหมายของคำศัพท์ใดๆ ก็ตาม ย่อมเป็นการยากที่จะสื่อสารหรือโต้ตอบกับชาติต่างชาติเช่นกัน

โปรดทราบ การให้บริการข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นการให้บริการแบบฟรี 100% ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สำหรับผู้ต้องการสนับสนุน เพียงแค่แนะนำเว็บไซต์แห่งนี้ให้กับเพื่อนๆ ญาติพี่น้องหรือคนรักของคุณ แค่นี้ ก็จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

This is a website provide learn English or learn Thai online. and the purpose of this website is created for learner of English and Thai too.