คำนำหน้านาม

เพื่อให้การพูดหรือการเขียนภาษาอังกฤษมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เราจำเป็นจะต้องเข้าใจ "คำนำหน้านาม" หรือ articles ว่ามีความสำคัญอย่างไร และวิธีการนำไปใช้ (more…)

คำนาม

ตามที่ได้เคยเรียนมาตั้งแต่สมัยยังเด็ๆ คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ รวมถึงคำนามที่นับได้ (Countable Nouns) มีรูปร่าง เช่น เก้าอี้ (chair) โต๊ะ (table) เป็นต้น ส่วนคำนามที่นับไม่ได้ (Uncountable Nouns) ไม่มีรูปร่าง เช่น น้ำ (water) อากาศ (air) กาแฟ (coffee) น้ำแข็ง (ice) นม...

พูดคุยทางโทรศัพท์

ถึงแม้ว่าโลกในยุคปัจจุบัน จะสามารถสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย และใช้การพิมพ์ข้อความแทนการพูดซะส่วนใหญ่ แต่การสื่อสารทางโทรศัพท์ก็ยังมีความสำคัญ โดยเฉพาะกับครอบครัว เพื่อน และลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างชาติ มาดูสิว่า ถ้าจะคุยผ่านทางโทรศัพท์ นอกเหนือจากคำว่า “Hello” หรือ “ฮัลโล” ในภาษาไทยแล้ว ยังประโยคอะไรบ้างที่เราควรทราบ (more…)

การลางาน (ป่วย)

ไม่ว่าคุณจะทำงานในตำแหน่งใดก็ตาม การลางาน ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเคยมาก่อน การลางาน อาจมีจากหลายๆ สาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ลาป่วย (เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน) ลากิจ การพักร้อน และแม้กระทั่งการลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (more…)

คำศัพท์การใช้อีเมล

อีเมล คือชื่อที่อยู่ของเราบนโลกของดิจิตอล ใช้สำหรับการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ที่สำคัญมากที่สุด นอกเหนือจากการส่งข้อความผ่านแอป Social media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger, LINE app เป็นต้น (more…)

คำบอกลา

นอกเหนือจากคำทักทายแล้ว คำบอกว่า ถือได้ว่าเป็นคำที่ใช้บ่อย ควบคู่ไปกับคำทักทาย ภาษาอังกฤษของคำบอกลา คือ "Saying Goodbye" ตัวอย่างคำบอกลาที่ใช้กันบ่อยๆ ได้แก่ (more…)