คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2

สำหรับน้องๆ ประถมศึกษาปีที่ 2 ทางสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการกำหนดจำนวนคำศัพท์ที่น้องๆ ควรจะสามารถจดจำและท่องได้ 159 คำ มากกว่าชั้น ป. 1 แค่ 4 คำ แต่ถ้าน้องๆ จำได้ จะคำศัพท์มากกว่า 300 คำเลยทีเดียว (more…)