คำศัพท์ 101 คำของโรงแรม

ช่วงนี้หลายๆ คนก็เริ่มเตรียมตัวเพื่อออกมาท่องเที่ยวกันแล้ว ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะท่องเที่ยวกันในประเทศก็ตาม แต่สำหรับการสื่อสารกับคนโรงแรม ก็ควรจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ของโรงแรมกันสักนิด จะได้สื่อสารได้มั่นใจมากยิ่งขึ้น (more…)

หยุดบ่อย อย่าลืมทำ Out of Office

คำว่า Out of Office มีความหมายคือ ไม่อยู่ ลา ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน ดังนั้น ในแง่ของคนทำงาน และมีการสื่อสารกับทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านอีเมล เราควรจะต้องมีการตั้งค่าในระบบอีเมล เพื่อให้ผู้ส่งเมลหาเรา ทราบว่า ตอนนี้ เราไม่อยู่นะ แต่จะพยายามตอบกลับ เมื่อมีโอกาส อะไรประมาณนี้ (more…)