5 เคล็ดลับ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ ก็ยังถือได้ว่า เป็นภาษาสากลที่สำคัญมากที่สุดในโลก นอกเหนือจากภาษาจีน ภาษาญีปุ่น ด้วยการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ หรือออนไลน์ มีการต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหลัก คนไหนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น (more…)