ประโยคแสดงความเสียใจ

มาลองศึกษาประโยคภาษาอังกฤษ ที่คนไทยมักใช้ในการแสดงความเสียใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย การสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ไมว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ (more…)