4.8
(10)

ในทุกๆ องค์กรและทุกๆ ธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีการทำรายงานบัญชี รายได้และค่าใช้จ่าย รวมทั้งผลการดำเนินงาน ถ้าองค์กรมีขนาดเล็ก ก็อาจจะทำด้วยตัวเจ้าของเอง หรือว่าจ้างบริษัทรับทำบัญชีจัดการให้ แต่ถ้าเป็นองค์กรที่มีขนาดกลางขึ้นไป ย่อมจะต้องมีแผนกบัญชีโดยเฉพาะ

บทความนี้ จะมาแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับคนทำงานด้านบัญชีโดยเฉพาะ ใครที่กำลังสนใจงานด้านบัญชี ไม่ควรพลาด เพราะการเรียนรู้และเข้าใจคำศัพท์บัญชีเป็นภาษาอังกฤษ ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่เข้าใจ

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Accountแอคเคาทบัญชี
Account balanceแอคเคาท บาลานยอดเงินในบัญชี
Account Payableแอคเคาท เพยเอเบิลบัญชีเจ้าหนี้
Account Receivableแอคเคาท รีซีพเอเบิลบัญชีลูกหนี้
Assetsแอสเสทสินทรัพย์
Auditorออดิเตอรผู้ตรวจสอบบัญชี
Balance Forwardบาลาน ฟอเวิดยอดยกมา
Cash Flowแคช โฟลกระแสเงินสด
Cashierแคชเชียพนักงานเก็บเงิน
Chart of Accountชารท ออฟ แอคเคาทผังบัญชี
Chief Accountantชีพ แอคเคาทแทนทหัวหน้าแผนกบัญชี
Costคอทต้นทุน
Credit noteเครดิท โนทใบลดหนี้
Creditเครดิทเครดิต
Debitเดบิทเดบิต
Depositดีพอสิทเงินวางมัดจำ
Expenseเอ็กเพนทค่าใช้จ่าย
Fundฟันดกองทุน
Incomeอินคัมรายได้
Inventoryอินเวนทอรีสินค้าคงคลัง
Investmentอินเวทเมนทการลงทุน
Invoiceอินวอยใบแจ้งหนี้
Journalเจอนอลสมุดรายวัน
Ledgerเลดเจอบัญชีแยกประเภท
Loanโลนเงินกู้
Mortgageมอเเกจจำนอง
Paid outเพด เอ้าทจ่ายออก
Payment voucherเพยเมมท วอลเชอรใบสำคัญจ่าย
Propertyพร็อพเพอร์ตี้สินทรัพย์
Property fundพร็อพเพอร์ตี้ ฟันดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
Purchaseเพอเชสซื้อ ซื้อขาย
Receiptรีซีทใบเสร็จรับเงิน
Receivingรีซีฟวิ่งการรับ
Reportรีพอทรายงาน
Revenueเรฟวะนูรายได้
Statementสเตทเมนทรายงาน
Storeสะโตรเก็บ ร้าน
Transactionทรานเซ็กชั่นธุรกิจ
Balance sheetบาลานชีทงบดุล
Trial balanceไทรล บาลานงบทดลอง
Profitพรอฟิทกำไร
Lossลอสขาดทุน
Financialไฟแนลเชียลการเงิน
Adjustแอทจัทปรับปรุง แก้ไข
Rebateรีเบทส่วนลด
Capitalแคพิทอลทุน
Voucherวอลเชอรบัตรกำนัล
Depreciationดีพรีเซียชั่นค่าเสื่อม

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 10

No votes so far! Be the first to rate this post.