4.3
(3)

เครื่องดื่ม คือสิ่งจำเป็นอันดับรองจากการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะคนไทยบางคน อาจไม่ทานอาหารมื้อเช้า แต่กลับทานกาแฟเพียงแก้วเดียว แทนอาหารมื้อเช้า เลยทีเดียว แล้วคุณหล่ะ เครื่องดื่มอะไรที่คุณโปรดปรานในอันดับต้นๆ

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Waterวอเทอร์น้ำ
Mineral waterมินเนอเริล วอเทอร์น้ำแร่
Teaทีชา
Coffeeคอฟฟีกาแฟ
Milkมิวคนม
Smoothieสมูทตี้น้ำปั่น
Juiceจูสน้ำผลไม้
Soft Drinkซอฟ ดริงคน้ำอัดลม
Alcoholแอลกะฮอลเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
Beerเบียร์เบียร์
Wineไวนไวน์
Sodaโซดะโซดา

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.