กาลเวลา คืออะไร

อย่าเพิ่งงงกับกับหัวข้อที่เกริ่นขึ้นมา ณ ที่นี้ "กาลเวลา" ที่กำลังจะพูดถึงนี้ คือ "Tenses" ซึ่งเป็นไวยากรณ์สำคัญที่ทำให้หลายคนที่หัดพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษสับสนได้มากพอสมควร เพราะ Tenses จะเป็นบ่งบอกว่า สิ่งที่พูดอยู่นั้น เป็นเรื่อง อดีต ปัจจุบันหรืออนาคต (more…)

คำสันธาน คืออะไร

แค่อ่านหัวข้อ ก็คงต้องแปลไทยเป็นไทย คำสันธาน หรือภาษาอังกฤษ Conjections หมายถึงคำที่ช่วยสำหรับเชื่อมคำ ประโยคย่อย หรือวลี เข้าด้วยกัน เพื่อให้มีความหมายและเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น (more…)

Then คำที่มีหลายความหมาย

ภาษาอังกฤษคำว่า "Then" ใช้อย่างไร Then อ่านว่า "เด็น" เป็นคำที่มีความหมายได้หลากหลาย เช่น จากนั้น หลังจากนั้น ถ้าอย่างนั้น เป็นต้น โดยทั่วไป จะใช้กับเรื่องของเวลาเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังใช้สำหรับการเขียนรูปประโยคให้สอดคล้องกัน (more…)

ประโยคคำถาม

คุณทราบหรือไม่ว่า ในภาษาอังกฤษ ประโยคที่ใช้เป็นคำถาม แบ่งออกได้แค่ 2 ชนิด เท่านั้นเอง นั้นคือ Yes-No Questions (คำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่หรือไม่) กับ WH Questions (คำถามที่ต้องการคำตอบแบบชี้แจงรายละเอียด) (more…)