5
(4)

ทำความเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานที่ทุกคนจะต้องทราบในเรื่องของวัน และเวลาต่างๆ ที่ต่างชาติมักจะใช้กันบ่อยๆ เรียกว่า พูดกันทุกวันเกี่ยวกับคำศัพท์เหล่านี้

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Dayเดวัน
Dateเดทวันที่
Weekวิคสัปดาห์
Monthมันธเดือน
Yearเยียร์ปี
Morningมอร์นิ่งเวลาเช้า
Afternoonอาฟเทอร์นูนเวลาบ่าย
Eveningอีฟวนิ่งเวลาค่ำ
Nightไนทเวลากลางคืน
Secondเซคเคินด์วินาที
Minuteมินนิทนาที
Hourเอาเออร์ชั่วโมง
a.m.
(ante meridiem)
เอ เอ็มหลังเที่ยงคืน – ก่อนเที่ยงวัน
(00.01 a.m. – 11.59 a.m.)
p.m.
(post meridiem)
พี เอ็มหลังเที่ยงวัน – ก่อนเที่ยงคืน
(12.00 p.m. – 11.59 p.m.)

ตัวอย่างประโยคคำพูดวันเวลา

พูดแบบสไตล์ American English

  • เวลา 07.15 น. = Seven Fifteen
  • เวลา 15.30 น. = Fifteen Thirty

พูดแบบสไตล์ British English

  • เวลา 07.15 น. = Fifteen past Seven
  • เวลา 15.35 น. = Twenty-Five to Four

คำอธิบายการบอกเวลาเพิ่มเติมของ British English หากนาฬิกาเป็น 15, 45 นาที สามารถใช้คำว่า Quarter ได้ ถ้า 30 นาทีก็ใช้คำว่า Half

  • เวลา 07.15 น. = A quarter past Seven
  • เวลา 07.30 น. = A half past Seven

ข้อสังเกตการพูดในเรื่องของเวลา จะเห็นได้ชัดว่า การพูดในสไตล์ American English จะพูดแบบง่ายๆ พูดตามที่เห็น ไม่ต้องมีพิธีการ แต่ของ British English จะค่อนข้างเป็นทางการเอามากๆ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.