4
(1)

มาลองศึกษาประโยคภาษาอังกฤษ ที่คนไทยมักใช้ในการแสดงความเสียใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย การสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ไมว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ

ป่วย เสียชีวิต หรือสูญเสียของรัก

I’m very sorry to hear of your illness
ฉันเสียใจมากที่ได้ทราบถึงความเจ็บป่วยของคุณ

I’m sorry to hear about your father’s / mother’s passing.
ฉันรู้สึกเสียใจในการจากไปของ คุณพ่อ / คุณแม่ ของคุณ

Please accept my deepest condolences.
โปรดยอมรับการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

I was sorry to hear of your great loss.
ฉันขอแสดงความเสียใจในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคุณ

My deepest condolences on your lost.
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียของคุณ

นอกเหนือจากประโยคแสดงความเสียใจภาษาอังกฤษข้างต้น เราอาจจะพูดประโยคเพิ่มเติม เพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น ดังต่อไปนี้

I know it must be hard for you and tell me what I can do for you.
ฉันทราบดีว่า มันเป็นเรื่องยากสำคัญคุณ และบอกฉัน จะมีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้าง

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.