4.7
(7)

ด้วยสถานการณ์ในยุคโรคระบาดในปี คศ 2021 นี้ การพูดคุยภาษาอังกฤษ น่าจะได้ใช้บทสนทนาเกี่ยวกับการสอบถามถึงสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ ใครที่ต้องติดต่อกับต่างชาติ ควรศึกษาไว้ จะได้พูดได้อย่างคล่องปาก

มาเริ่มต้นพูดคุยเกี่ยวกับการสุขภาพกันเลย

ประโยคคำถาม สอบถามอาการ

 • Are you sick? / คุณป่่วยหรือเปล่า
 • You don’t look well. / ดูคุณไม่ค่อยสบายนะ
 • What is the matter? / คุณเป็นอะไรหรือเปล่า

คำตอบ ถ้าเรารู้สึกไม่สบาย

 • I have a headache. / ฉันปวดหัว
 • I have a toothache. / ฉันปวดฟัน

นอกจากนี้ ประโยคข้างต้น ยังสามารถประยุกต์ใช้กับอาการอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน เพียงแค่เปลี่ยนคำที่ต้องการ ตามหัวข้อด้านล่าง

 • Stomachache / ปวดท้อง
 • Backache / ปวดหลัง
 • Sore throat / เจ็บคอ
 • Sore eyes / เจ็บตา
 • ฺฺBad cough / ไอ
 • High fever / ไข้สูง
 • Period pain หรือ Period cramps / ปวดประจำเดือน

และแน่นอน เวลาไม่สบายและอาการส่วนใหญ่ เราจำเป็นจะต้องการพักผ่อน สำหรับประโยคในภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้ดังนี้

 • I need to take a rest. / ฉันต้องการพักผ่อน
 • I need to get some sleep / ฉันต้องการนอนหลับ

ท้ายสุด ถ้ายังไม่หาย อาจจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ซึ่งภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้ประมาณนี้

 • I have to be hospitalized / ฉันต้องนอนโรงพยาบาล
 • I have to admitted. / ฉันต้องนอนโรงพยาบาล

คำว่า Admit แปลว่า นอนโรงพยาบาล ซึ่งเป็นคำที่คนไทยนิยมใช้พูดกัน

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 7

No votes so far! Be the first to rate this post.