4.8
(5)

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญคือ เราจำเป็นจะต้องหัดฝึกอ่านภาษาอังกฤษให้ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ทราบความหมายก็ตาม แต่ก็จะช่วยให้เราฝึกฝนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ถ้าเราสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง

อักษรไทยเปรียบเทียบกับอังกฤษ

การฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ไม่ใช้เรื่องยากนักสำหรับคนไทย เพราะตัวอักษรภาษาอังกฤษมีน้อยกว่าภาษาไทยมาก ภาษาอังกฤษมีตัวอักษร 26 ตัว ส่วนภาษาไทยมีตั้ง 44 ตัว และสำหรับสระในภาษาอังกฤษ ก็มีแค่ 5 ตัว เท่านั้นเอง

เวลาอ่าน เราก็จะผสมคำ โดยเอาตัวอักษรและผสมกับสระ ก็จะอ่านออกเสียงได้เช่นเดียวกับภาษาไทย นั่นเอง แต่ก่อนจะฝึกอ่านคำศัพท์ได้นั้น เรามาดูตารางเปรียบเทียบอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทยดูกันก่อน จะได้มีแนวทางในการอ่านภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น

ตารางเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

อักษรภาษาอังกฤษเทียบกับอักษรไทยอักษรที่เป็นสระ
A-สระเอ แอ อะ อา
B
Cค และ ซ
Dด ต และ ฏ
E-สระอี และ เอ
Fฟ และ ฝ
Gก และ จ
Hห และ ฮ
I-สระไอ และ อิ
J
Kก และ ค
Lล และ ฬ
M
Nน และ ณ
O-สระโอ
Pพ ภ ผ และ ป
Qคว (ควบกล้ำ)
Rร และ ฤ
Sซ ส ศ และ ษ
Tต ถ ท ธ ฒ และ ฐ
Uสระอุ อู และ อั
V
W
Xก และซ
Yย และ ญ
Z

เสียงสระในภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับภาษาไทย

สระภาษาอังกฤษสระภาษาไทย
Aแอ
Eเอ
Iอิ
Oออ
Uอุ อู และ อั
Yอาย และ อี้
AYเอ
ARอา
OOอุ และ อู
EA, EEอี
EARเอีย
ORออ
OW, OUอาว และ เอา
ER, IR, URเออ
A-Eเอ
I-Eไอ
O-Eโอ
AIRแอ

ตัวอย่างอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เพื่อให้สามารถเข้าใจและทราบวิธีการอ่านคำศัพท์ ทางผู้เขียนขอยกตัวอย่างการใช้สระหลักๆ ในภาษาอังกฤษ นั่นคือ A,E,I,O และ U และพอผสมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ก็จะได้คำอ่านภาษาไทย ที่น่าจะช่วยให้เข้าใจในหลักการอ่านได้มากขึ้น

SAND อ่านว่า “แซนด” แปลว่า ทราย
S = ซ
A = แ
N = น
D = ด
รวมกันได้คำอ่านว่า “แซนด”

PEN อ่านว่า “เพน” แปลว่า ปากกา
P = พ
E = เ
N = น
รวมกันได้คำอ่านว่า “เพน”

THINK อ่านว่า “ธิงค” แปลว่า คิด
TH = ธ
I = อิ
NK = งค์
รวมกันได้คำอ่านว่า “ธิงค์”

ฺBOX อ่านว่า “บอกซ” แปลว่า กล่อง
B = บ
O = อ
X = กซ
รวมกันได้คำอ่านว่า “บอกซ”

DUCK อ่านว่า “ดัค” แปลว่า เป็ด
D = ด
U = อั
CK = ค
รวมกันได้คำอ่านว่า “ดัค”

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.