5
(4)

อีกหนึ่งไวยกรณ์ (Grammar) ที่สำคัญที่ต้องเรียนรู้ไว้สักนิด นั่นคือคำบุพบท ถ้าคิดจะเก่งภาษาอังกฤษ นอกจากคำคำนาม (Nouns) คำนำหน้านาม (Articles) และคำสรรพนาม (Pronouns) ที่เราน่าจะรู้จักกันดีแล้ว (ถ้ายัง แนะนำให้กลับไปอ่านก่อน)

คำบุพบท คืออะไร

ภาษาอังกฤษของคำบุพบท คือ “Preposition” หมายถึง คำที่ใช้นำหน้าคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ เพื่อบอกสถานภาพของคำเหล่านั้น หรือเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยค 

ตัวอย่างคำบุพบทที่เราน่าจะเคยท่องจำตั้งแต่เด็ก ได้แก่ In (ใน), On (บน), at (ที่), Under (ใต้), With (กับ), Without (ปราศจาก, ไม่มี) เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว คำบุพบทในภาษาอังกฤษ มีนับร้อยรายการเลย

คำบุพบทในภาษาอังกฤษ (บางส่วน)

 • aboard
 • about
 • above
 • across
 • after
 • against
 • along
 • amid
 • among
 • anti
 • around
 • as
 • at
 • before
 • behind
 • below
 • beneath
 • beside
 • besides
 • between
 • beyond
 • but
 • by
 • concerning
 • considering
 • despite
 • down
 • during
 • except
 • excepting
 • excluding
 • following
 • for
 • from
 • in
 • inside
 • into
 • like
 • minus
 • near
 • of
 • off
 • on
 • on behalf of
 • onto
 • ontop of
 • opposite
 • outside
 • owing to
 • over
 • past
 • per
 • plus
 • regarding
 • round
 • save
 • since
 • than
 • through
 • to
 • toward
 • towards
 • under
 • underneath
 • unlike
 • until
 • up
 • upon
 • versus
 • via
 • with
 • within
 • without

ข้อความทราบ ในแต่ละคำบุพบท (Preposition) อาจมีความหมายมากว่าหนึ่งอย่าง ดังน้้น การนำไปใช้ ควรตรวจสอบความหมายให้ดีจากพจนานุกรม (Dictionary)

ตัวอย่างประโยคการใช้งานบุพบท

 • This Book is about Love.
  หนังสือนี้เกี่ยวกับเรื่อง ความรัก
 • Pen is on the Table.
  ปากกาอยู่บนโต๊ะ
 • Mr. John is at home.
  คุณจอห์นอยู่ที่บ้าน
 • Cat is under the Car.
  แมวอยู่ใต้ท้องรถ
 • Fish can’t live without water.
  ปลาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากน้ำ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.