4.8
(20)

ประโยคคำถาม

ในทุกๆ ภาษาก็มีวิธีการสร้างประโยคคำตามที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น บทความนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ในการสร้างประโยคคำถามว่า จะมีเทคนิคในการจำอย่างไร

เปรียเทียบประโยคบอกเล่า กับคำถาม

ประโยคบอกเล่า
ประธาน + กริยา + กรรม

ประโยคคำถาม
กริยา + ประธาน + กรรม ? (สลับแค่ กริยา กับประธาน)

และเพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจ และสามารถตตั้งประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว เรามาดูกฏเหล็ก 3 ข้อ ที่ทุกคนจะต้องทราบ

อย่าลืมนะครับว่า คำว่า “กริยา” ก็คือคำว่า “Verb” ในภาษาอังกษ นั่นเอง

กฏ 3 ข้อในการสร้างประโยคคำถาม

  1. ถ้าประโยคมี Verb to be (is, am, are) สามารถย้ายไว้ด้านหน้าได้เลย
  2. ถ้าประโยคไม่มี Verb to be ให้ใช้ Vert to do (do, does) มาไว้ด้านหน้า
  3. กรณีประโยคมี 2 กริยา ให้เรากริยา ตัวแรก มาไว้ด้านหน้า

1. มี Verb to be (is, am, are) ในประโยค

You are General Manager.
Are you General Manager?

You are Busy.
Are you Busy?

2. ไม่มี Verb to be (is, am, are) ในประโยค

You have 2 Children.
Do you have 2 Children?

You have a Car.
Do you have a Car?

3. มี 2 กริยา

Mr. John can drive.
Can Mr. John drive?

She is swimming with her friend.
Is she swimming with her friend?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.