5
(1)

นอกเหนือจากคำทักทายแล้ว คำบอกว่า ถือได้ว่าเป็นคำที่ใช้บ่อย ควบคู่ไปกับคำทักทาย ภาษาอังกฤษของคำบอกลา คือ “Saying Goodbye” ตัวอย่างคำบอกลาที่ใช้กันบ่อยๆ ได้แก่

Goodbye = ลาก่อน (คำที่ใช้บ่อยที่สุด)

See you = แล้วพบกัน
See you later = แล้วพบกันใหม่
See you soon = แล้วพบกันเร็วๆ นี้
See you again tomorrow = แล้วพบกันพรุ่งนี้

นอกจากนี้ อาจจะพูดก่อนประโยคคำบอกลาว่า I have to go now, see you later เพื่อบอกว่า ฉันจำเป็นจะต้องไปแล้วตอนนี้ (อาจมีนัดอื่นๆ) แล้วพบกัน

Nice to meet you = ยินดีที่ได้รู้จัก

Take care = ดูแลตัวเองด้วย

Good Night = ราตรีสวัสดิ์ และอาจต่อท้ายด้วย Sleep well ซึ่งแปลว่า หลับให้สบาย

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *