4.1
(7)

ประโยคคำขอโทษ ก็เป็นอีกคำสนทนาหนึ่งสำหรับคนที่กำลังต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องทราบ เป็นประโยคพื้นฐานมากๆ ที่ควรทำความเข้าใจ แต่คำขอโทษมีหลากหลายโอกาสเช่นกัน เรามาศึกษาดูว่า จะพูดคำขอโทษอย่างไรได้บ้าง

การขอโทษ หรือ Saying Sorry สามารถพูดแบบสั้นๆ ได้ เช่น “I’m Sorry.” แปลว่า ฉันเสียใจ หรือพูดสั้นๆ เลยก็ได้ว่า “Sorry” แต่จะให้ดีและดูเหมือนเป็นมืออาชีพมากขึ้น ก็ควรพูดให้เต็มประโยค มาลองดูตัวอย่างได้เลย

ประโยคภาษาอังกฤษ ขอโทษ ที่มีคนใช้บ่อยที่สุด

I’m sorry for coming late. อ่านว่า แอม ซอรี่ ฟอร์ คัมมิ่งเลท
แปลว่า ฉันเสียใจที่มาสาย

I’m sorry for the mistake. อ่านว่า แอม ซอรี่ ฟอร์ เดอะ มิสเทค
แปลว่า ฉันเสียใจสำหรับความผิดพลาด

I’m sorry for taking you time. อ่านว่า แอม ซอรี่ ฟอร์ เทคคิ่ง ยัวร์ ไทม์
แปลว่า ฉันเสียใจที่ทำให้คุณเสียเวลา

นอกจากคำว่า Sorry ยังสามารถใช้คำว่า “Apologize”ได้เช่นกัน ซึ่งมีความหมายว่า “ขอโทษ” โดยสามารถเปลี่ยนจากคำว่า “Sorry” แทนที่ด้วย Apologize ได้เลย

I’m apologize for coming late. อ่านว่า แอม อะพอลโลไจซ ฟอร์ คัมมิ่งเลท
แปลว่า ฉันเสียใจที่มาสาย

และถ้าจะให้ดี อาจพอประโยคต่อท้าย

Please forgive me. อ่านว่า พรีส ฟอร์กีฟว มี
แปลว่า ยกโทษให้ฉันด้วย

หรือจะพูดให้เป็นทางการมากกว่านี้ และฟังไพเราะกว่า ดังนี้

Please accept my apology. อ่านว่า พรีส แอคเซพท ไม อะพอลโลจิ
แปลว่า ยกโทษให้ฉันด้วย

อีกหนึ่งคำที่เรามักจะพูด เวลาที่ไปขัดจังหวะ ในขณะที่เรากำลังพูดคุยกัน หรือกำลังทำงานอยู่ เป็นคำที่มีความหมายว่า ขอโทษเช่นกัน นั่นคือ

Excuse me. อ่านว่า อิคซคิวซ มี
แปลว่า ขอโทษ หรือขออนุญาต ครับ/ค่ะ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 7

No votes so far! Be the first to rate this post.