4.3
(4)

คนไทยเป็นคำที่ใช้คำ “ขอบคุณ” หรือ “ขอบใจ” ดูเหมือนว่าจะใช้คอ่นข้างบ่อยมาก ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไร คำขอบคุณ ก็จะได้ยินเสมอ แต่สำหรับภาษาอังกฤษ เชื่อว่า ทุกคนก็คงได้ยินบ่อยเช่นกัน โดยเฉพาะคำว่า “Thank You” หรือ “Thanks”

นอกเหนือจากคำว่า “Thank You” หรือ “Thanks” ยังอีกคำบางคนที่มีความหมายเช่นเดียวกัน แต่อาจจะใช้ที่เป็นทางการมากกว่า อย่างเช่นตัวอย่างประโยค

I appreciated it. อ่านว่า ไอ อะพรีชิเอท อิท
แปลว่า ฉันรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา

เชื่อว่า ผู้ฟังจะรู้สึกประทับใจในคำขอบคุณนี้มากกว่า Thank you

กลับมาดูตัวอย่างการใช้ คำว่า Thank you กันบ้าง สำหรับการใช้ ให้ใช้ตามรูปประโยคแบบนี้ได้ “Thank You for …” ขอบคุณสำหรับ .. ตัวอย่างเช่น

Thank you for your support and coordinate.
แปลว่า ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือและประสานงาน

Thank you for your help.
แปลว่า ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือ

Thank you for giving me the opportunity.
แปลว่า ขอบคุณสำหรับให้โอกาสฉัน
(เหมาะจะใช้เวลาได้รับเข้าทำงาน หรือได้ทำงานในโครงการพิเศษ)

Thank you for loving me.
แปลว่า ขอบคุณที่รักฉัน หรือสำหรับความรักที่มีให้

ตอบรับคำขอบคุณ

หลังจากที่มีคน “ขอบคุณ” เราก็จำเป็นจะต้องตอบรับคำขอบคุณ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาท และแสดงความยินดีที่เราได้ทำให้กับคนๆ นั้น ตัวอย่างรูปประโยค ได้แก่

You’re welcome. อ่านว่า ยัวร์ เวลคัม
แปลว่า ด้วยความยินดี (เป็นคำยอดฮิตที่คนมักใช้เป็นประจำ)

My pleasure. อ่านว่า ไม เพลช เชอร์
แปลว่า ด้วยความยินดี (เป็นคำยอดฮิตที่คนมักใช้เป็นประจำ เช่นกัน)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.