คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6

สำหรับน้องๆ ชั้นประถมปีที่ 6 เรามาท่องคำศัพท์กันครับ เป็นคำศัพท์ที่คัดเลือกโดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนทั้งสิ้น 253 คำ ไม่มาก ไม่น้อยเกินไปนะครับ เมื่อเทียบกับชั้นประถมปีก่อนหน้านี้ (more…)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5

254 คำศัพท์ สำหรับน้องๆ ชั้นประถมปีที่ 5 ใครกำลังเตรียมตัวที่จะขึ้น ป.5 สามารถนำคำศัพท์ในตารางด้านล่างนี้ ไปท่องศัพท์เตรียมพร้อมได้เลย (more…)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4

น้องๆ พร้อมที่จะมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ หรือยังครับ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 จะมีคำศัพท์ให้ท่องอยู่ที่ 258 คำ ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคนนะครับ สู้ๆ สำหรับคุณครูที่สอนน้อง ก็สามารถนำคำศัพท์ต่างๆ เหล่านี้ไปใช้สำหรับการเรียนการสอนได้เลยนะครับ (more…)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3

154 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ชั้นประะถมศึกษาปีที่ 3 หรือ ป.3 อยากเก่งและเข้าใจภาษาอังกฤษ ต้องเริ่มจากการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษให้มากที่สุด เพราะถ้าไม่เข้าใจศัพท์ ก็คงไม่สามารถเข้าใจ หรือจะเดาความหมายก็คงค่อนข้างยาก (more…)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2

สำหรับน้องๆ ประถมศึกษาปีที่ 2 ทางสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการกำหนดจำนวนคำศัพท์ที่น้องๆ ควรจะสามารถจดจำและท่องได้ 159 คำ มากกว่าชั้น ป. 1 แค่ 4 คำ แต่ถ้าน้องๆ จำได้ จะคำศัพท์มากกว่า 300 คำเลยทีเดียว (more…)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1

คำศัพท์เหล่านี้ อ้างอิงมาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐาน การสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 155 คำ (more…)