วิธีสร้างประโยคคำถาม ใช่หรือไม่

ประโยคคำถาม ในทุกๆ ภาษาก็มีวิธีการสร้างประโยคคำตามที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น บทความนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ในการสร้างประโยคคำถามว่า จะมีเทคนิคในการจำอย่างไร (more…)

Then คำที่มีหลายความหมาย

ภาษาอังกฤษคำว่า "Then" ใช้อย่างไร Then อ่านว่า "เด็น" เป็นคำที่มีความหมายได้หลากหลาย เช่น จากนั้น หลังจากนั้น ถ้าอย่างนั้น เป็นต้น โดยทั่วไป จะใช้กับเรื่องของเวลาเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังใช้สำหรับการเขียนรูปประโยคให้สอดคล้องกัน (more…)

คำคุณศัพท์

คำที่ใช้ขยายความหมายของ คำนาม เพื่ออธิบายให้เข้าใจคุณลักษณะมากขึ้น คำคุณศัพท์มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Adjectives การขยายคำนามนั้น ยังสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทเช่น บอกปริมาณ สัญชาติ ลักษณะเฉพาะเป็นต้น (more…)

การปฏิเสธ

ในการสนทนา ย่อมจะต้องมีคำถามและคำตอบ การแน่นอน การตอบแบบปฏิเสธ ก็เป็นหนึ่งในประโยคของการสนทนาเช่นกัน บทความนี้จะมาแนะนำการสร้างประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษว่า จะมีรูปแบบอย่างไร (more…)

คำกริยา

อะไรคือคำกริยา และมีความสำคัญอย่างไรในการใช้งานภาษาอังกฤษ มาหาคำตอบได้จากที่นี่ เราจะมาแนะนำแบบเข้าใจง่าย ไม่ต้องไปเจาะลึกให้ปวดหัว แค่ให้สามารถใช้งานได้จริง โดยเฉพาะมือใหม่ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ (more…)

ประโยคคำถาม

คุณทราบหรือไม่ว่า ในภาษาอังกฤษ ประโยคที่ใช้เป็นคำถาม แบ่งออกได้แค่ 2 ชนิด เท่านั้นเอง นั้นคือ Yes-No Questions (คำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่หรือไม่) กับ WH Questions (คำถามที่ต้องการคำตอบแบบชี้แจงรายละเอียด) (more…)

คำบุพบท

อีกหนึ่งไวยกรณ์ (Grammar) ที่สำคัญที่ต้องเรียนรู้ไว้สักนิด นั่นคือคำบุพบท ถ้าคิดจะเก่งภาษาอังกฤษ นอกจากคำคำนาม (Nouns) คำนำหน้านาม (Articles) และคำสรรพนาม (Pronouns) ที่เราน่าจะรู้จักกันดีแล้ว (ถ้ายัง แนะนำให้กลับไปอ่านก่อน) (more…)

คำสรรพนาม

ภาษาอังกฤษของคำสรรพนาม คือ Pronouns หมายถึง คำที่ใช้เรียกชื่อแทน คน สัตว์ สิ่งของ หรือแม้แต่สถานที่ จะได้ไม่ต้องพูดชื่อนั้นซ้ำๆ ซึ่งเหมือนกับที่เราพูดในภาษาไทยเช่นกัน ช่วยให้การสื่อสารกระชับมากขึ้น (more…)

คำนำหน้านาม

เพื่อให้การพูดหรือการเขียนภาษาอังกฤษมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เราจำเป็นจะต้องเข้าใจ "คำนำหน้านาม" หรือ articles ว่ามีความสำคัญอย่างไร และวิธีการนำไปใช้ (more…)

คำนาม

ตามที่ได้เคยเรียนมาตั้งแต่สมัยยังเด็ๆ คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ รวมถึงคำนามที่นับได้ (Countable Nouns) มีรูปร่าง เช่น เก้าอี้ (chair) โต๊ะ (table) เป็นต้น ส่วนคำนามที่นับไม่ได้ (Uncountable Nouns) ไม่มีรูปร่าง เช่น น้ำ (water) อากาศ (air) กาแฟ (coffee) น้ำแข็ง (ice) นม...