4.2
(5)

ถึงแม้ว่าโลกในยุคปัจจุบัน จะสามารถสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย และใช้การพิมพ์ข้อความแทนการพูดซะส่วนใหญ่ แต่การสื่อสารทางโทรศัพท์ก็ยังมีความสำคัญ โดยเฉพาะกับครอบครัว เพื่อน และลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างชาติ มาดูสิว่า ถ้าจะคุยผ่านทางโทรศัพท์ นอกเหนือจากคำว่า “Hello” หรือ “ฮัลโล” ในภาษาไทยแล้ว ยังประโยคอะไรบ้างที่เราควรทราบ

การโทรจะประกอบไปด้วย “คนโทร” และ “ผู้รับสาย”

ประโยคสำหรับ “คนโทร”

  • ต้องการพูดกับ …
  • May I speak to + ชื่อคนที่ต้องการคุย
  • Could I speak to + ชื่อคนที่ต้องการคุย
  • I would like to speak to + ชื่อคนที่ต้องการคุย

ตัวอย่างเช่น

May I speak to Mr. Stephan?
Could I speak to Mr. Smit?
I would like to speak to Mr. John.

และถ้าต้องการให้ฟังดูสุภาพมากขึ้น เราสามารถต่อท้ายด้วยคำว่า “please” เช่น May I speak to Mr. Stephan please? เป็นต้น

ประโยคสำหรับ “ผู้รับสาย”


กรณีผู้รับสาย เป็นคนเดียวกับคนที่โทรมาต้องการคุย
Yes, I’m speaking หรือจะพูดสั้นๆ ว่า “Speaking” ก็ได้ จากนั้น ก็อาจจะถามว่า ใครโทรมา Who’s calling please?

แต่ถ้าไม่ใช่ อาจตอบไปว่า ให้รอสักครู่ (เพื่อโอนสายให้) โดยใช้คำพูดว่า Wait a minute please จากนั้น ก็ทำการโอนสายให้
แต่ถ้า คนๆ นั้นไม่อยู่ ให้พูด He/She is not in. หรือ He/She is not in right now. ก็ได้เช่นกัน

คำตอบในสถานการณ์อื่นๆ

  • He/She is in the meeting (กำลังติดประชุมอยู่)
  • He/She is in the another call (ติดสายอื่นอยู่)
  • He/She is away from the desk (ไม่อยู่ที่โต๊ะ)

ประโยคที่คาดว่าจะตามมา

  • Can I leave the message? (ฝากข้อความได้ไหม)
  • Yes หรือจะตอบเต็มประโยค Yes, go ahead (ได้, ได้ ฝากได้เลย)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.