4.6
(7)

อะไรคือคำกริยา และมีความสำคัญอย่างไรในการใช้งานภาษาอังกฤษ มาหาคำตอบได้จากที่นี่ เราจะมาแนะนำแบบเข้าใจง่าย ไม่ต้องไปเจาะลึกให้ปวดหัว แค่ให้สามารถใช้งานได้จริง โดยเฉพาะมือใหม่ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ

คำกริยา คืออะไร

ภาษาอังกฤษ คือ Verbs เป็นคำที่ใช้ในการแสดงออกถึงท่าทาง เช่น เดิน (walk) วิ่ง (run) กิน (eat) นอน (sleep) ร้องเพลง (sing) รวมทั้งคำที่ใช้สำหรับแสดงความเป็นตัวตน (is, am, are, live))

คำกริยาบางคำ ต้องการกรรม หรือ “สกรรมกริยา” (Transitive Verbs) เพราะถ้าพูดเฉยๆ จะไม่เข้าใจ ดังนั้น ในส่วนของคำกริยาที่ ไม่ต้องการกรรม หรือ “อกรรมกริยา” (Intransitive Verbs) หมายถึง สามารถพูดคำๆ นั้น ก็จะสามารถเข้าใจได้เลย

ตัวอย่างคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรม

Jessica runs in the park every day. เจสซิกาวิ่งในสวนสาธารณะทุกวัน
คำว่า runs (วิ่ง) แค่พูดว่า ฉันวิ่ง ก็เข้าใจในความหมายแล้ว จึงไม่ต้องมีกรรม

ตัวอย่างคำศัพท์กริยาที่ไม่ต้องการกรรม
คำกริยาคำแปล
walkเดิน
runวิ่ง
sleepนอน
danceเต้นรำ
singร้องเพลง
sitนั่ง
standยืน
swimว่ายน้ำ
arriveมาถึง
dieตาย, เสียชีวิต

ตัวอย่างคำกริยาที่ต้องการกรรม

Lisa writes an e-mail to my friend. ลิซ่าเขียนจดหมายถึงเพื่อน
คำว่า writes (เขียน) แค่พูดว่า ฉันเขียน คงไม่เข้าใจ ดังนั้้น จึงต้องมีกรรม นั่นคือ e-mail

ตัวอย่างคำศัพท์กริยาที่ต้องการกรรม
คำกริยาคำแปล
openเปิด
closeปิด
giveให้
getได้รับ
buyซื้อ
sellขาย
readอ่าน
writeเขียน
seeเห็น
lookมองดู

นอกจากนี้ ยังมีคำกริยาที่เราควรทราบ อีก 2 อย่างคือ

Verb to be

คำกริยาที่ใช้คำว่า is, am, are “เป็น อยู่ คือ” ที่บอกสถานะปัจจุบัน แต่ถ้าเป็นอดีต ก็จะใช้คำว่า “was, were” แทน

  • I am a businessman ปัจจุบัน
  • I was a student อดีตเคยเป็นนักเรียน

Verb to have

คำว่า have มีอย่างรูปแบบ คือ has, have แปลว่า “มี” ที่บอกสถานะปัจจุบัน แต่ถ้าพูดถึงอดีต ให้ใช้คำว่า was แทน (ใช้แทนได้ทั้ง has, have)

  • They have two houses – พวกเขามีบ้าน 2 หลัง (ปัจจุบัน)
  • He has a car – เขามีรถหนึ่งคัน (ปัจจุบัน)
  • I had a big car – ฉันเคยรถยนต์คันใหญ่ (อดีต)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 7

No votes so far! Be the first to rate this post.