4.5
(6)

แค่อ่านหัวข้อ ก็คงต้องแปลไทยเป็นไทย คำสันธาน หรือภาษาอังกฤษ Conjections หมายถึงคำที่ช่วยสำหรับเชื่อมคำ ประโยคย่อย หรือวลี เข้าด้วยกัน เพื่อให้มีความหมายและเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น ขอสรุปคำว่าสันธาน ดังนี้

 • สำหรับเชื่อม คำกับคำ
 • สำหรับเชื่อม ประโยคย่อยกับประโยคย่อย
 • สำหรับเชื่อม วลีกับวลี

คำอธิบายเพิ่มเติมของคำว่า “วลี”

วลี หมายถึง คำหรือกลุ่มคำที่เรียงต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 คำ แต่ยังไม่สมบูรณ์ถึงขั้นเป็นรูปประโยค ตัวอย่างเช่น “หัดวาดภาพ”, “เดินเล่น” , “ว่ายน้ำ” เป็นต้น ซึ่งวลีข้างต้น ยังไม่ได้มีการระบุในส่วนของประธานของประโยค

ตัวอย่างคำสันธานในภาษาอังกฤษ

 • and
 • but
 • or
 • when
 • until
 • because

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำสันธาน

 • I love you and you love me.
 • Do you like Ice cream or fruits?
 • I’m goting to hospital because I’m sore throat.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.