4.6
(15)

สำหรับน้องๆ เพื่อนๆ ที่อยู่ในวัยทำงาน และต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานในสำนักงานทั่วไป และมีการใช้งานภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Assuranceแอส ชัวรันการรับประกัน
Establishเอส ทาบิชก่อตั้ง จัดตั้ง
Contractคอนแทรคสัญญา
Specificationสเปคซิฟิเคชั่นรายละเอียด
Budgetบัดเจ็ทงบประมาณ
PR (Purchase Request)พีอาร์ใบขอสั่งซื้อ
PO (Purchase Order)พีโอใบสั่งซื้อ
Confirmationคอนเฟอเมชั่นการยืนยัน
Day Offเดย์ ออฟวันหยุด
Paid Leaveเพดลีฟลาหยุดแต่ได้เงิน
Sick Leaveซิค ลีฟลาป่วย
Personal Leaveเพอซะนอล ลีฟลากิจ
Annual Leaveแอนนวล ลีฟลาหยุดประจำปี
Vacation Leaveวะเคชั่น ลีฟลาพักร้อน
Maternity Leaveเมเทอร์นิตี้ ลีฟลาคลอด
Compassionate Leaveคอมพาสซิเนท ลีฟลาไปงานศพ
Resolveรีซอลแก้ปัญหา
Engageเอ็นเกจว่าจ้าง, สัญญา
Promotionโปรโมชั่นเลื่อนขั้น
Convinceคอนวินส์โน้มน้าว
Performanceเพอฟอมานทประสิทธิภาพ
Welfare เวลแฟรสวัสดิการ
Employment เอ็มพลอยเมนทการว่าจ้าง
Employerเอ็มพลอยเยอร์นายจ้าง
Employeeเอ็มพลอยยี่ลูกจ้าง
Experienceเอ็กพีเหลียนประสบการณ์
Probation โปรเบชั่นทดลองงาน
Unemployed อันเอ็มพลอยตกงาน
Retirement รีไทร์เมนท์เกษียณอายุงาน
Conferenceคอนเฟอเรนท์การประชุม
Deadlineเดทไลน์กำหนดเวลาส่งงาน
Dealดีลข้อตกลง
Departmentดีพาร์ทเม้นท์แผนก
Explanationเอ็กเพลนเนชั่นคำอธิบาย
Instructionอินสตรักชั่นคำสั่ง

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 15

No votes so far! Be the first to rate this post.